CLUBACTIVITEITEN

 

Voor de agenda van 2020  

We vergaderen elke tweede en vierde dinsdag van de maand.
Tijdens deze vergaderingen zijn er activiteiten die jaarlijks terugkomen.
Deze sommen we hieronder op.

Ladies Night

Ladies Night

Elke maand waarin er 5 dinsdagen voorkomen, komen we op die dag nog eens extra bijeen, maar dan met onze partners.
Besloten vergadering
De laatste vergadering van maart is een besloten vergadering, ook wel vuile-was-vergadering genoemd.
Campinabezoek
Eenmaal per jaar gaan we op bezoek bij een andere Campinaclub en eenmaal worden we door een van hen bezocht.
Gouverneursbezoek
Eenmaal per jaar brengt de gouverneur of een vice-gouverneur een bezoek aan onze club.
Als de gelegenheid er is, organiseren we, bv. na de zomervakantie, een lunch en filmvoorstelling voor het goede doel.
Filmpremiere
Campinavergadering
Eenmaal per jaar vergaderen zes Kempische FO-clubs samen, afwisselend georganiseerd door één van de deze zes.
In 2020 werd dit door Fifty-One Club Mol georganiseerd in ten Huize Foets.
Heren Koken
Elk jaar ,meestal in april of mei koken de leden van de club voor de dames. Stephen en Ludo zijn de organisatoren en koks, de laatste jaren met en bij Michel Foets.

Gouverneursbezoek

Barbecue
Op de eerste zaterdag in augustus organiseren we een BBQ voor de leden, partners, familie en kennissen.
Dag in de Zoo
Op de eerste zaterdag van juni wordt door clubs van D102 een uitstap georganiseerd voor de mindervaliden en minderbedeelden. 'Mol' doet daaraan mee.
Bestuursverkiezingen
Tijdens de laatste vergadering van oktober worden de nieuwe bestuursleden verkozen.
Bestuurswisseling
Tijdens de laatste vergadering van december wordt het nieuwe bestuur geïnstalleerd.
Diverse
Buiten de genoemde zijn er nog andere activiteiten tijdens deze vergaderingen en activiteiten buiten deze.

OVER ONS

 

Fifty-One Club Mol is een feitelijke vereniging en heeft als missie de gemeenschap te dienen door sociale en culturele initiatieven te steunen en te begeleiden.

C O N T A C T

 

De club heeft elke tweede en vierde dinsdag van de maand (behalve juni en juli) om 20:00 uur een Statutaire Vergadering.

Tel. voorzitter: +32 475 89 71 99

E-mail: vangompel.p@gmail.com